Kallelse till årsmöte 2024

Nu uppdaterad med dagordning, verksamhetsberättelse för 2023, valberedningens förslag för 2024, inkommen motion samt förslag till ändrad medlemsavgift för 2024.

Styrelsen kallar dig som medlem i Snättringe Sportklubb till årsmöte tisdag den 30 januari 2024 i Klubbstugan på Källbrinks IP.

Mingelfika från 18:30 och årsmötet startar kl. 19.00.

Dagordningen är bilagd till denna nyhet och den skickas också ut via e-post till medlemmar med registrerad e-postadress.

En motion inkommen, bifogas till denna nyhet.

Valberedningens förslag på förtroendevalda 2024 bifogas, till denna nyhet. Notera att alla är välkomna att nominera ytterligare personer som förtroendevalda, särskilt till valberedning (vid frågor kring rollen som valberedning, kontakta Erik Dyrelius eller Jörgen Hector).

Även Verksamhetsberättelse för 2023 samt förslag till ändrad medlemsavgift för 2024 bifogas till denna nyhet.


Under årsmötet har samtliga medlemmar över 12 år rösträtt och chans att påverka kommande verksamhet.


Välkommen!

/ Styrelsen

Uppdaterad senast: 2024-02-10 07:07:46 av Henrik Norell

Skapad: 2024-01-22 23:48:03 av Henrik Norell