Torsdagscafét stängs de kommande veckorna för renovering

På grund av renovering av klubbstugans stora sal kommer inget café att anordnas de kommande veckorna. Arbetena beräknas pågå till 19 februari och fram tills dess anordnas alltså inget torsdagsfika. Ta gärna med något eget att äta efter träningen och sitt ute och fika! Läs mer i nyheten om vad som görs i klubbstugan!

Som flera säkert har sett så har stora salen tömts på innehåll, detta för att bereda plats för renovering av salen. Under de kommande veckorna så sker följande arbeten (preliminärt):

  • Nya armaturer/lampor i taket, samt ommålning av tak eller nytt undertak
  • Ommålning av väggar
  • Golvläggning, nytt linoleumgolv

Beslutet är fattat av styrelsen i samråd med stugkommittén och fikagruppen

Dessa arbeten ska vara klara till 19 februari, men ytterligare arbeten väntar under året. Det kan alltså komma fler perioder i år då vi är tvugna att hålla hela eller delar av klubbstugan stängd. Vi inser att dessa arbeten kommer att påverka verksamheten både de kommande veckorna och även senare i år och hoppas på er förståelse under denna tid. Vi får faktiskt en finare klubbstuga efteråt!

På tre års sikt ska hela klubbstugan vara renoverad!

Vi kommer löpande under tiden att publicera uppdateringar om hur det går med arbetena!

För mer information kontakta stugkommittén genom David Hector på davhector@hotmail.com eller klubbens ordförande Nadja Dahlström på nadja_d@hotmail.com

Om du är intresserad av att hjälpa till, hör av dig till David på ovanstående adress eller håll utkik på hemsidan efter datum där vi önskar hjälp! Det är många arbeten där vi kommer behöva hjälp av er medlemmar, till exempel för att spackla, måla, snickra, skruva möbler mm. 

Uppdaterad senast: 2022-01-18 10:29:03 av David Hector

Skapad: 2022-01-18 10:27:53 av David Hector