Bli medlem

För att bli medlem, följ instruktioner nedan:

 

Ansökan om medlemskap för barn: Blivande medlemmar ska maila sina uppgifter (personnummer, telefonnummer samt e-postadress) till medlem@snattringesk.se. Maila gärna även samma uppgifter för målsmän. Personnummer till målsmän är inte nödvändigt men underlättar klubbens administration. För yngre barn brukar ofta e-post och telefonnummer vara detsamma för barn och målsmän.

Ansökan om medlemskap för vuxna: Blivande medlemmar ska maila sina uppgifter (personnummer, telefonnummer samt e-postadress) till medlem@snattringesk.se.

För frågor om formuläret eller om medlemskap, skicka ett mejl till medlem@snattringesk.se.

 

Medlemsavgifter

I medlemsavgiften ingår träningar, tävlingar (upp till tre stycken), stafetter och övriga klubbaktiviteter i enlighet med klubbens policy.

Årsavgift Snättringe SK:

Vuxen 900 kr
Ungdom, 0-25 år under kalenderåret 500 kr
Pensionär, 65- år under kalenderåret 500 kr
Familj, max 2 vuxna, samma adress 2000 kr
Stödmedlem 400 kr

Tävlingsavgift

För att få samtliga startavgifter subventionerade av klubben krävs att medlemmar betalar en tävlingsavgift. Subventioner sker enligt klubbens policy.
Tävlingsavgift gäller medlem som under kalenderåret fyller 21 år eller mer. För medlemmar i åldersspannet 0-20 år krävs ingen tävlingsavgift för att få subvention.

Tävlingsavgift, 21- år 500 kr

 

 

Uppdaterad senast: 2024-02-05 19:32:04 av Stina Boräng

Skapad: 2015-08-31 10:04:41 av Mikael Nilsson