Snättringe SK Riktlinjer

Snättringe SK värdesätter glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Vi stöttar varandra i med- och motgångar.

Följande riktlinjer gäller för Snättringe SK:

Alla aktiva och ledare är lika mycket värda och ska behandlas med respekt. Ingen får diskrimineras.
Vi gör ingen skillnad på aktiva, ledare eller föräldrar oavsett vem man är. Vi behandlar alla inom Snättringe SK på likvärdigt sätt.

Alla aktiva har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
Alla kan träna i den mån man själv vill. Vi tvingar inte någon att träna eller tävla om de själva inte vill eller kan.

Alla aktiva har rätt att bli sedda.
Vi säger till om vi ser något som inte är ok oavsett om det gäller aktiva, föräldrar eller ledare. Alla ska bli sedda.

Vi vill att alla aktiva ska kunna träna och tävla i orientering oavsett bakgrund.
Snättringe SK vill främja för att alla ska ha möjlighet att vara med i föreningen oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi använder rent spel och verkar mot doping och fusk.
Vi respekterar varandra oavsett ålder, följer regler och stöttar varandra i med- och motgång plus att vi säger nej till doping och ja till rent spel! Vi respekterar avlysningar, tittar inte på kartor från löpare som redan har tävlat eller tar tips från dem.

Ingen aktiv ska utsättas för mobbing, våld eller övergrepp.
Vi förebygger och agerar vid mobbing, våld eller övergrepp. Vi förebygger genom att vara goda kamrater och sprider information om de riktlinjer som gäller för Snättringe SK.
Agerar gör vi genom att aktivera vår handlingsplan när vi upptäcker mobbing, våld eller övergrepp samt att vi ingriper om sådant händer inom föreningen.

Våra ledare är utbildade för att säkerställa en god kompetens och trygga träningar.
Snättringes ledare har en utbildningsplan som löpande justeras efter behov. Samtliga ledare ska gå de obligatoriska utbildningarna som säkerställer att våra ledare har en god grundutbildning.

Alla aktiva har rätt att känna sig delaktiga i vår förening.
För att samtliga aktiva ska förstå sina rättigheter och skyldigheter behöver de känna till föreningens riktlinjer. Information om träningar och tävlingar sker genom öppna kanaler dit alla har åtkomst.

Vi värnar om miljön.
Vi tar hänsyn till vår miljö, vi skräpar inte ned i naturen och agerar i möjligaste mån klimatsmart.

Alla barn- och ungdomsledare samt styrelsemedlemmar lämnar vartannat år in begränsat utdrag ur belastningsregistret.
I enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk begär Snättringe SK utdrag ur belastningsregistret av alla ledare över 15 år som engagerar sig inom föreningen. Vartannat år ska nya utdrag tas ut av samtliga ledare och styrelsemedlemmar. Utdragen ska skickas eller visas upp för medlemsansvarig. För ledare på Wild Camp visas utdragen för Wild Camp-ansvarig. Inget utdrag sparas av föreningen utan förstörs eller lämnas tillbaka.
Utdrag ur belastningsregistret beställs här (välj Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg).

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en person något uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Snättringe SK har nolltolerans mot övergrepp, våld mm och skulle ett utdrag visa på något av detta kommer Snättringes handlingsplan aktiveras.

Alla ledare och styrelsemedlemmar skriver under en godkännandeförklaring, där de godkänner föreningens riktlinjer.
När man börjar som ledare i Snättringe SK ska man lämna in sitt utdrag ur belastningsregistret samt en underskriven godkännandeförklaring av föreningens Riktlinjer. Godkännandeförklaringen skickas ut för elektronisk signering och signerning ska ske senast 2 månader efter det att uppdraget har börjat i föreningen. I samband med detta ska ledaren ha läst Riksidrottsförbundets rutiner för Trygg IdrottSkapa trygga idrottsmiljöer samt Barnens spelregler.


I vår förening är det viktigt att vuxna tar ansvar.
Detta innebär att samtliga vuxna engagerar sig och agerar efter föreningens riktlinjer. Snättringe SK har en handlingsplan för incidenter. Kontakta styrelsen omedelbart för att få stöd i hanteringen.

 

Att vara aktiv/ledare hos Snättringe SK

Som medlem i Snättringe SK finns det några saker man behöver tänka på. Det kan kännas som självklarheter men är ändå så pass viktiga att de är värda att lyfta fram. Att vara aktiv/ledare hos Snättringe innebär följande:

– Att ha kul tillsammans
– Att ta avstånd från doping, fusk, mobbing och rasism
– Att ha ett vårdat språk utan kränkande kommentarer, svordomar, könsord mm
– Att stötta varandra i med- och motgångar
– Att komma väl förberedd till träningar och tävlingar
– Att man ger positiv kritik som ska leda till utveckling
– Att inte öppet kritiserar aktiva, ledare, klubbar och den egna föreningen
– Att bära klubbens kläder vid tävlingar
– Att vara en god ambassadör för Snättringe SK på träningar och tävlingar
– Att barn och ungdomar ska känna sig trygga hos Snättringe SK
– Upplever någon att en person har råkat illa ut i föreningen så kontaktas en ledare eller styrelsen

Uppdaterad senast: 2023-03-13 09:46:30 av Stina Boräng

Skapad: 2021-11-29 19:44:58 av Stina Boräng