Kris- och handlingsplaner

Direktlänk till klubbens Kris- och handlingsplan.

 

För ledare, aktiva och föräldrar
Om du som ledare, aktiv eller förälder i Snättringe SK får kännedom om att något olämpligt, oönskat eller brottsligt skett, meddela omgående styrelsen. För kontaktinfo, se styrelse och kommitteer. För brådskande ärende, ring ordförande.

Styrelsen är ansvarig för att agera omgående!

Vid tveksamheter om handlingsplanen behöver aktiveras, kontakta styrelsen.

Vid incidenter agerar styrelsen övergripande enligt nedanstående. För detaljer, se handlingsplan.

1. Bild av läget skapas omgående

  • Vad har hänt?
  • Vilka är inblandade?

Är det akut säkras miljön för den som är utsatt. Utredning om vad som hänt undviks i det här steget. Om det blir ett polisärende är det viktigt att inblandade personer inte har påverkats.

Om den utsatta är ett barn:

  • Kontakt tas omedelbart med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes familj kontaktas Socialtjänsten.
  • Identifiering om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet.

Om förövaren finns i föreningen:

  • Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form, tas den personen bort från uppdraget under utredning.
  • Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett lagbrott anmäls den också till Socialtjänsten.

2. Har ett brott begåtts?

  • Om ja, polisanmälan. Om det råder osäkerhet kontaktas polisen för rådgivning.
  • Om det inte är ett lagbrott som begåtts, undersöks det om det kan vara ett brott mot klubbens eller Riksidrottsförbundets stadgar och riktlinjer. Om ja, skickas anmälan till berört specialidrottsförbunds disciplinnämnd eller motsvarande.
  • Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott aktiveras klubbens handlingsplan vid incidenter. Vid osäkerhet kontaktas RF/SISU eller Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet.

3. Identifiera behov av stöd

Identifiera vilket behov av stöd som behövs för den utsatta, ledare, styrelsen, eventuellt andra inblandade och eventuell förövare. Använd vid behov socialtjänst, BUP, polisen, RF/SISU, BRIS, Rädda barnen, UNICEF, Friends osv.

4. Identifiera vilka som behöver information

Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av information det ska vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.

5. Följ upp det som hänt

Följ upp det som har hänt och se över om vi kan ändra våra riktlinjer och rutiner för att förebygga att händelsen inte upprepar sig.

För ytterligare hjälp och vägledning: Skapa trygga idrottsmiljöer

Uppdaterad senast: 2024-06-20 18:48:41 av Stina Boräng

Skapad: 2022-11-12 16:42:03 av Stina Boräng