Ungdom och junior

Ungdoms- och juniorverksamheten i Snättringe bedrivs målinriktat. Vi bidrar till att nå visionen Stockholms mest framstående orienteringsklubb

För att komma dit behöver ungdoms- och juniorverksamheten både bredd och topp. Vi har satt upp följande mål med verksamheten:

 • 2 nybörjarkurser per år med 15-20 deltagare
 • Sämst 3:e bästa ungdomsklubb i ungdomsserien, men målsättning att förbättra
 • Ha lag i samtliga ungdoms- och juniorklasser i stafetter
 • Minst 6 stycken deltagare eller lag bland de 10 bästa placeringarna i DM-disciplinerna
 • Deltagare i junior final SM
 • Anpassade träningar för den som vill träna 1-3 gånger per vecka, året runt, för alla nivåer
 • Bibehålla den sociala gemenskapen genom minst 3 aktiviteter årligen utöver den ordinarie träningen
 • Ständig internutbildning bland ledare för att garantera baskunskaper
 • Uppmuntra ledare till vidareutbildning
 • Uppmuntra unga att engagera sig som ledare
 • Föräldrar till nya ungdomar erbjuds delaktighet

Träningarna bedrivs utifrån grupperingar som bygger på kunskap och erfarenhet. Ledarna definierar grupptillhörighet för varje ungdom. Vi erbjuder följande grupper:

 • Hoppeskutt - motorisk träning för de allra minsta, upp till c:a 6 år
 • Orienteringsskola - lekfull introduktion till orientering för 6-7-åringar
 • Nybörjarkurs barn - en termins kurs för barn från 8 år
 • Grön grupp - hanterar de grundläggande momenten
 • Vit grupp - ska klara att springa bana utan uppföljare
 • Gul grupp - lämnar stigarna
 • Orange grupp - svårare banor
 • Violett grupp - i det närmaste full svårighetsgrad
 • Svart grupp - elitsatsning

Torsdagar är den gemensamma träningsdagen för alla ungdomar och juniorer. Året runt!

VÅREN 2024 Prioriterade Orienteringsaktiviteter för vit och grön grupp

VÅREN 2024 Prioriterade Orienteringsaktiviteter för gul grupp

Uppdaterad senast: 2024-03-26 22:48:02 av Elin Svensson

Skapad: 2014-03-23 11:22:10 av Mikael Nilsson