Styrelse och kommittéer 2019

Styrelse

Ordförande
Nadja Dahlström
08-437 521 44
070-459 06 23
Vice ordförande
Björn Salomonsson
073-834 03 41
Sekreterare
Karin Abel
Kassör
Carl-Gunnar Forsberg
Ledamot
          Per Kallhauge
Anna Tedhamre

Revisorer

Ordinarie
Ingemar Tedhamre
Sture Lantz
Suppleant
Thomas Hugosson

Arrangemangskommittén

Sammankallande
Per Kallhauge
Ordinarie
Hugo Flordal
Göran Nilsson
Håkan Carlqvist
Roger Larsson
Kartor
Anders Wisén
Simon Hector
Ulf Lindberg

Ungdomskommittén

Sammankallande
Jim Christie
Banläggning och utsättning
Rune Rådeström
Hopp och skutt/OL-skola
Anders Abel
Johanna Svennersjö
Magnus Dalenstam
Elin Svensson
Alinda Blomqvist
Nybörjargrupp/Grön grupp
Jim Christie
Erik Dyrelius
Henrik Norell
Johan Bernard
Li Langemark
Vit grupp
Johan Lidmar
Monika Nordmyr
Hugo Flordal
Johan Sköldgård
Gul grupp
Anders Berntsson
Anna Tedhamre
Elisabeth Svanfeldt
Rune Rådeström
Orange grupp
Gunilla Kallhauge
Fredrik Eggöy Markhester
Blå grupp
Stefan Svensson Gelius
Laguttagning ungdomar
Stefan Svensson Gelius

Träningskommittén

Sammankallande
Jörgen Hector
Ordinarie
Jonny Nilsson
Anders Karlsson
David Hector
Kristina Tedhamre
Frida Hector
Mats Hainke
Simon Hector
Stefan Gelius (samordning)

Laguttagning damer
          Jonny Nilsson
          Anders Karlsson

Laguttagning herrar
          Simon Hector
          Flavio Poltera (främst utländska löpare)
          Anders Hedman
          Tobias Gelius

Laguttagning old girls
          Gunilla Kallhauge

Laguttagning old boys och resurs
          Göran Nilsson

Elit- och juniorkontakt
          David Hector
          Jörgen Hector

SkidO-MTBO

Anders Bergmark
Fredrik Eggöy Markhester

Bredd och motion vuxna

Nybörjarkurs
Stina Boräng
Mats Bern
Vuxengrupp torsdagar
Mats Bern
Elisabeth Hector
Gittan Gelius
Naturpasset
Annelie Lidmar
Stina Boräng
Utsättare och kontrollant
Olof Persson
Rolnad Nyman

Stugkommittén

Stugfogde Källbrink
Erik Dyrelius
Uthyrning Källbrink
Tobias Karlsson
Materialförvaltare bod och förråd
Jesper Andersson
Materialförvaltare IT utrustning
Fredric Johansson
David Hector
Kafé
Kaféansvarig
Karin Flordal
Kafévärd
Lennart Alnell
Inköp basvaror klubbstugan
Lidström Lauri
Klubbshop
Anna Wolgast
Anneli Christie
Fredrik Eggöy Markhester (assist med kontrakt med klädleverantör)
Stugfogde Charlottendal
Anders Bergmark

Kommunikation

Webmaster
Mikael Nilsson
mickebra@gmail.com
Patrik Äppelgran
kolibanat@gmail.com
Resurs
Gustav Ekner
Martin Nilsson (Instagram och facebook)

Festkommittén

Sammankallande
Alva Karlsson
Ordinarie
Ylva Nilsson
Martin Nilsson
Monica Fröjd
Garnet Schindler

Wild Camp

David Hector
Jesper Andersson

Arkivering

Bertil Gelius

Register

Jenny Remén

Valberedning

Sammankallande
Elisabeth Hector
Ordinarie
Anneli Christie

Övrigt

Presskontakt
Sköts av styrelsen
Sponsring
Sköts av styrelsen

 

Uppdaterad senast: 2019-03-28 09:43:06 av Nadja Dahlström

Skapad: 2014-12-25 20:55:57 av Mikael Nilsson