Styrelse och kommittéer 2021

Styrelse

Ordförande
Nadja Dahlström
08-437 521 44
070-459 06 23
Vice ordförande
Björn Salomonsson
073-834 03 41
Sekreterare
Tomas Movin
Kassör
Carl-Gunnar Forsberg
Ledamot
          Per Kallhauge
Mats Hainke
Henrik Norell
Stina Boräng

Revisorer

Ordinarie
Ingemar Tedhamre
Sture Lantz
Suppleant
Mia Starenius

Arrangemangskommittén

Sammankallande
Per Kallhauge
Ordinarie
Tomas Calleberg
Göran Nilsson
Ulf Lindberg
Roger Larsson
Fredrik Ahnlén
Jonny Nilsson

Ungdomskommittén

Sammankallande
Jim Christie
Ordinarie
Anders Abel
Johanna Svennersjö
Elin Svensson
Anders Karlsson
Erik Dyrelius
Henrik Norell
Olle Sundblad
Johan Lidmar
Belinda Pannagel
Fredrik Boström
Anders Hedman
Anna Tedhamre
Fredrik Starenius
Gunilla Kallhauge
Jonas Pannagel
Stefan Svensson Gelius
Karin Abel
Caroline Kaipe
Johan Bjurling
Emelie Lyngeus
Andreas Smederöd
Banläggning, utsättning och hjälptränare
           Rune Rådeström
Laguttagning ungdomar
Stefan Svensson Gelius
Karin Wimmer
Supportgrupp
Karin Abel
Anneli Christie
Cissi Norell
Mia Starenius

Träningskommittén

Sammankallande
Stefan Svensson Gelius
Ordinarie
Jörgen Hector
Sofia Persson
Kristina Aneland
Anni Tanskanen
Monica Hatlen
Robert Wallsten
Mats Hainke
Simon Hector

Laguttagning herrar
          Simon Hector
          Flavio Poltera (främst utländska löpare)
          Anders Hedman
          Tobias Gelius

Laguttagning damer
          Gunilla Kallhauge
          Monica Hatlen
          Anders Karlsson

Elit- och juniorkontakt
          David Hector
          Jörgen Hector

SkidO-MTBO

Anders Bergmark
Fredrik Eggöy Markhester

Bredd och motion vuxna

Nybörjarkurs
Stina Boräng
Mats Bern
Vuxengrupp torsdagar
Mats Bern
Elisabeth Hector
Gittan Gelius
Naturpasset
Annelie Lidmar

Stugkommittén

Stugfogde Källbrink samt material förvaltare bod och förråd
David Hector
Jesper Andersson
Uthyrning Källbrink
Lisa Berg
Eva Hantze
Materialförvaltare IT utrustning
Fredric Johansson
David Hector
Kafé och kök
Kaféansvarig
Annika Ziegler
Anki Nyberg
Sara Jarefors
Kafévärd
Lennart Alnell
Klubbshop
Kristina Aneland
Stugfogde Charlottendal
Anders Bergmark

Kommunikation

Webmaster
Mikael Nilsson
mickebra@gmail.com
Patrik Äppelgran
kolibanat@gmail.com
Resurs
Gustav Ekner
Oskar Forsberg (Instagram och facebook)

Festkommittén

Alva Karlsson
Ella Karlsson
Martin Nilsson

Wild Camp

David Hector
Jesper Andersson

Arkivering

Bertil Gelius

Register

Jenny Remén

Valberedning

Gösta Guteland
Anneli Christie
Karin Wimmer
Stefan Svensson Gelius
Roger Larsson

Övrigt

Presskontakt
Sköts av styrelsen
Sponsring
Sköts av styrelsen

 

Uppdaterad senast: 2021-02-06 14:07:16 av Nadja Dahlström

Skapad: 2014-12-25 20:55:57 av Mikael Nilsson