Styrelse och kommittéer 2024

Styrelse

Ordförande 
Mats Bern
070-519 80 05
Vice ordförande
Stina Boräng
070-427 68 59
Sekreterare
Henrik Norell
Huvudkassör
Anders Schieche
Ledamot
Björn Salomonsson
Erik Dyrelius
Mats Hainke
Oskar Forsberg

Ekonomigrupp

Medlemsregister
          Jenny Remén

Huvudkassör
          Anders Schieche

Biträdande kassör
          Nadja Dahlström

Bidrags-/avtals-/försäkringsansvarig
          Ingemar Tedhamre

Ekonomiansvarig
          Mats Hainke

Revisorer

Ordinarie
Jonas Sjöstrand
Håkan Carlqvist
Suppleant
Mia Starenius

Arrangemangskommittén

Sammankallande
Per Kallhauge
Ordinarie
Fredrik Ahnlén
Oskar Forsberg
Anders Wisén

Ungdomskommittén

Sammankallande
Fredrik Starenius
Ordinarie
Gunilla Kallhauge
Martin Johnsson
Anders Hedman
Erik Dyrelius
Henrik Norell
Olle Sundblad
Johan Lidmar
Fredrik Starenius
Elin Svensson
Fredrik Boström
Karin Abel
Johan Bjurling
Mikael Sehlin Letfors
Karin Wimmer
Elin Abel
Per Wolgast
David Hector
Karin Helander

Banläggning

Rune Rådeström
Supportgrupp
Sara Ström

Träningskommittén

Sammankallande
Stefan Svensson Gelius
Ordinarie
Jörgen Hector
Anni Tanskanen
Simon Hector
Flavio Poltera
Brais Piñero
Fredric Johansson
Mats Hainke

Elit- och juniorkontakt
          Stefan Svensson Gelius

Mindre arrangemang
 Johan Lidmar

 

Uttagningskommittée

Simon Hector (fokus herr elit)

Tobias Gelius (fokus herr elit)

Flavio Poltera (fokus utländska löpare)

Anders Hedman (fokus herr, ungdom och elit)

Jörgen Hector (fokus herrar emeritus)

Frida Hector (fokus damer elit)

Kristina Tedhamre (fokus damer elit)

Martin Johnsson (fokus damer elit och junior)

Anna Tedhamre (fokus damer emeritus)

Gittan Gelius (fokus damer emeritus)

Stefan Svensson Gelius (fokus ungdom och junior)

Karin Wimmer (fokus ungdom)

Elin Svensson (fokus ungdom)

Bredd och motion vuxna

Vuxengrupp torsdagar
Elisabeth Hector
Gittan Gelius
Anna Tedhamre
Naturpasset
Annelie Lidmar
Sofia Persson
HittaUt
Torbjörn Eriksson

Stugkommittén

Stugfogde Källbrink
David Hector
Jesper Andersson
Uthyrning Källbrink
Eva Hantze (kontaktperson)
Lisa Berg
Stugfogde och uthyrning Charlottendal
Anders Bergmark
Materialförvaltare IT-utrustning
Fredric Johansson
David Hector (skrivare)
Café
Lars Helander
Cafévärd
Lennart Alnell
Klubbshop
Anneli Christie
Mia Starenius

Personalrekrytering till större arrangemang

Elisabeth Hector

Kommunikation

Webmaster
Mikael Nilsson
mickebra@gmail.com
Patrik Äppelgran
kolibanat@gmail.com
Sociala medier
Oskar Forsberg

Wild Camp

David Hector
Jesper Andersson

Arkivering

Anders Bergmark

Valberedning

Sammankallande
Jörgen Hector
Ordinarie
Lars Helander

Övrigt

Presskontakt
Styrelsen

Kontaktpersoner övriga O-grenar (vilande, endast kontaktpersoner)

MtbO

Anders Bergmark

SkidO

Fredrik Markhester

PreO

Saknas

Uppdaterad senast: 2024-02-18 11:02:02 av Henrik Norell

Skapad: 2014-12-25 20:55:57 av Mikael Nilsson