Styrelse och kommittéer 2023

Styrelse

Ordförande
Mats Bern
070-519 80 05
Vice ordförande
Stina Boräng
070-427 68 59
Sekreterare
Henrik Norell
Huvudkassör
Anders Schieche
Ledamot
Björn Salomonsson
Erik Dyrelius
Mats Hainke
Oskar Forsberg

Revisorer

Ordinarie
Gösta Guteland
Jonas Sjöstrand
Suppleant
Mia Starenius

Arrangemangskommittén

Sammankallande
Per Kallhauge
Ordinarie
Fredrik Ahnlén
Joel Börjesson Eriksson
Oskar Forsberg
Sofia Persson
Ulf Lindberg

Ungdomskommittén

Sammankallande
Fredrik Starenius
Ordinarie
Anders Hedman
Caroline Kaipe
Elin Abel
Elin Svensson
Erik Dyrelius
Fredrik Boström
Gunilla Kallhauge
Henrik Norell
Jacob Bellander
Johan Bjurling
Johan Lidmar
Johanna Svennersjö
Karin Abel
Karin Wimmer
Martin Johnson
Mikael Sehlin Letfors
Olle Sundblad
Per Wolgast
Banläggning
Rune Rådeström
Laguttagning ungdomar
Stefan Svensson Gelius
Karin Wimmer
Supportgrupp
Anders Wisén
Cecilia Norell
Sara Ström

Träningskommittén

Sammankallande
Stefan Svensson Gelius
Ordinarie
Anni Tanskanen
Brais Piñero
Flavio Poltera
Fredric Johansson
Jim Christie
Jörgen Hector
Mats Hainke
Simon Hector
Laguttagning herrar
Anders Hedman
Flavio Poltera
Simon Hector
Tobias Gelius
Laguttagning damer
Anna Tedhamre
Frida Hector
Gittan Gelius
Elit- och juniorkontakt
Stefan Svensson Gelius

Bredd och motion vuxna

Nybörjarkurs
Mats Bern
Stina Boräng
Vuxengrupp torsdagar
Elisabeth Hector
Gittan Gelius
Naturpasset
Annelie Lidmar
HittaUt
Torbjörn Eriksson

SkidO-MTBO

Anders Bergmark
Fredrik Markhester

Stugkommittén

Stugfogde Källbrink
David Hector
Jesper Andersson
Uthyrning Källbrink
Eva Hantze
Lisa Berg
Stugfogde och uthyrning Charlottendal
Anders Bergmark
Materialförvaltare IT-utrustning
David Hector
Fredric Johansson
Café
Sara Jarefors
Cafévärd
Lennart Alnell
Klubbshop
Anneli Christie
Mia Starenius

Kommunikation

Webmaster
Mikael Nilsson
mickebra@gmail.com
Patrik Äppelgran
kolibanat@gmail.com
Sociala medier
Oskar Forsberg

Festkommittén

vakant

Wild Camp

David Hector
Jesper Andersson

Arkivering

Anders Bergmark

Register

Jenny Remén

Valberedning

Sammankallande
Cecilia Norell
Jörgen Hector
Ordinarie
Karin Wimmer
Stefan Svensson Gelius

Övrigt

Presskontakt
styrelsen
Sponsring
Ingemar Tedhamre

 

Uppdaterad senast: 2023-01-30 19:41:50 av Stina Boräng

Skapad: 2014-12-25 20:55:57 av Mikael Nilsson