Äldre Skubbaren nummer

Snättringes klubbtidning Skubbaren gavs ut för första gången 1972. Bengt Bivrin m.fl. var med tidigt. Det finns en berättelse om tillblivelsen i Skubbaren 2012-01. Väl värd en läsning.

Alla äldre nummer finns inbundna i ett antal böcker som finns i klubbstugan. Inbindningen gjordes av SSK:aren Gösta Eriksson. "Ytterligare ett intresse var bokbinderi, och bl.a. kom alla Skubbarna att bindas i bokbinderiet i SSK:s gamla klubblokal under Snättringeskolans gymnastiksal."

Senaste pappersutgåvan trycktes 2012. Sedan dess lever Skubbaren enbart online.

 

Skubbaren 1996-2011

Uppdaterad senast: 2022-05-26 23:53:05 av Patrik Äppelgran

Skapad: 2022-05-26 23:35:15 av Patrik Äppelgran