Inför årsmötet

    1 fil

Valberedningen presenterar här sitt förslag till ny styrelse för 2021. Vi bifogar även dokument som rör en projektgrupp som kommer bildas.

Årsmöte

    4 filer

Välkommen att delta på Snättringe SK:s 90:e Årsmöte kl 19.00 den 27 januari 2021

Smittskydd Stockholms uppmaning om att tillfälligt avstå från organiserad föreningsledd träning utomhus i Stockholms län upphör att gälla den 16 januari för både vuxna och barn. Det innebära för oss att vi sätter igång direkt nästa vecka med våra träningar. Ledarna för respektive grupp kommer att informera via mail under närmaste tiden. Vi ses nästa vecka!

Kallelse till årsmöte 2021

    1 fil

Styrelsen kallar dig som medlem i Snättringe Sportklubb till årsmöte den 27 januari kl. 19.00. Vi kommer att genomföra årsmötet 2021 digitalt och alla medlemmar är välkomna att delta.