Vill du bli vår kassör eller vice kassör?

Vi har varit bortskämda med att ha kassörer som stannat på posten under längre perioder. Både vår förening och många andra idrottsföreningar har svårigheter att hitta medlemmar som vill åta sig jobbet som kassör. Det är ett krävande men samtidigt mycket stimulerande jobb. Vi letar nu efter en eller två personer som kan tänka sig att ta sig an denna uppgift. Läs vidare...

 

Många tycker att det är svårt att kombinera ett kassörsjobb med sitt jobb och andra åtaganden inom klubben eller andra aktiviteter.

Valberedningen har därför ägnat mycket tid åt att förenkla kassörsjobbet. En lösning har varit att fördela en del av arbetsuppgifterna till kommittéerna. Än så länge har systemet introducerats för Ungdomskommittén. Vid sidan om detta har vi tagit fram ytterligare en lösning som innebär att jobbet som huvudkassör delas upp på två personer. Valberedningens förslag är att en kassör och en vice kassör tillsätts. Det kan jämföras med att vi idag har en ordförande och en vice ordförande.

Kassören och vice kassören har samma fullmakter och båda sitter i styrelsen. De kan tjänstgöra t.ex. två månader åt gången och är befriade från jobb (inklusive styrelsesammanträden) under mellanperioderna.

Kan du tänka dig att bli kassör eller åta dig ett av de två jobben om vi delar upp det? Vi utlovar mycket stöd under ett inledningsskede. Att ha varit kassör är en kunskap som man bär  med sig under lång tid.

Om vi inte hittar någon eller några som åtar sig jobbet tvingas vi att anlita ett konsultföretag som sköter löpande bokföring, månadsrapportering, bokslut och betalar fakturor samt skickar fakturor till klubbens medlemmar och andra som är skyldiga klubben för erhållna tjänster. Att en sådan lösning tär hårt på klubbens ekonomi är uppenbart av de offerter som tagits in.

Välkomna att höra av er för mer information!

 

För valberedningen

Gösta Guteland (tel. 073 6005940)  och Anneli Christie (tel.073 36185587, anneli@christie.se)

 

Uppdaterad senast: 2021-12-17 11:04:07 av Anneli Christie

Skapad: 2021-12-16 22:02:48 av Anneli Christie