Klartecken för träning utomhus från den 16 januari!

Smittskydd Stockholms uppmaning om att tillfälligt avstå från organiserad föreningsledd träning utomhus i Stockholms län upphör att gälla den 16 januari för både vuxna och barn. Det innebära för oss att vi sätter igång direkt nästa vecka med våra träningar. Ledarna för respektive grupp kommer att informera via mail under närmaste tiden. Vi ses nästa vecka!

Nytt besked idag 15 januari:

✔️Smittskydd Stockholm meddelar att från och med den 16 januari går det bra att bedriva organiserad föreningsledd träning utomhus i Stockholms län. Läs mer här på Smittskydd Stockholms hemsida.

✔️Från och med den 18 januari börjar länets kommuner succesivt att öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda. Detta kommer ske i olika takt utifrån olika förutsättningar i kommunerna. Respektive kommun informerar om vad som gäller hos dem.

✔️Den organiserade föreningsledda utomhusträningen får ske under förutsättning att det kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens hemsida

RF-SISU Stockholm har, tillsammans med flera idrottsförbund, haft en intensiv dialog de senaste veckorna med Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen och flera kommuner. Vi på RF-SISU Stockholm uppskattar att myndigheterna har lyssnat och varit lyhörda i samtalen vilket bidragit till att Smittskydd Stockholm nu reviderar sin bedömning.

Det har funnits en stor förståelse för att barn och ungdomar mår bra av att röra på sig och att de har en meningsfull sysselsättning i sin idrottsförening. Idrottsrörelsen har nu fått ett stort förtroende och det är viktigt att verksamheten fortsätter att bedrivas på ett ansvarsfullt sätt utifrån gällande rekommendationer och allmänna råd.

Uppdaterad senast: 2021-01-16 12:29:17 av Jim Christie

Skapad: 2021-01-16 12:18:24 av Jim Christie