DM lång och medel i helgen - många anmälda och bra samarbete med markägare

Drygt 2200 anmälda vid ordinarie anmälningsstopp och efteranmälan stänger ikväll. Mycket bra, och mig veterligen fler än förra årets DM. Trots torkan har markägaren bistått oss med flera parkeringsgärden.

Vi gläder oss åt det stora intresset!

Men ju fler deltagare, ju fler bilar. Det har varit osäkert med parkering pga. torkan och odling av vall på de tänkta P-gärdena. I måndags blev vi välkomnade av fam. Wennerberg som vi sätter ett stort tack till som låter oss vara på deras marker, både som markägare och jägare. Det kan fortfarande bli en bit att gå beroende på regnmängden torsdag och fredag, men vi kommer kunna ta emot alla bilar.

Som vanligt så uppmuntrar vi samåkning, både för funktionärer och deltagare. Det går SL-buss till Sunnerby, sök på www.sl.se

Parkering för funktionärer sker vid Sunnerby IP eller dit du blir anvisad av P-vakterna.

Lista med DM 2018 funktionärer

Uppdaterad senast: 2018-08-22 12:32:40 av Claes Andersson

Skapad: 2018-08-22 11:29:09 av Anders Wisén