Södertörn och Snättringe arrangerar Kvarnsjötrippeln 21-23 augusti.

Med kort varsel har vi tillsammans fått fram alla tillstånd och kan nu glädja Stockholms orienterare med 3 st tävlingar i skogar som inte nyttjats på minst 30 år. Detta är mycket positivt eftersom vi varit tvungna att ställa in 25manna 2020 pga Covid-19 smittan.

Här följer lite fakta om arrangemanget

Vi kör i skog nära Gladökvarn och Sundby gård.

 • Fre em-kväll en förkortad medeldistans,
 • Lördag långdistans,
 • söndag förlängd medel

Då vi kommer att ha maximalt fokus på att inte sprida smitta, har vi t ex många startpunkter, många sista kontroller, ingen arena (man går direkt till start från parkering) och stort startdjup (5 h).

Syftet och ledord är:

 • Skapa bra orienteringstillfälle (Ny karta, nya områden)
 • Enkelt arrangemang-Minimera personalinsats-(Mycket självservice)
 • Smittsäkert-(Noggranna instruktioner, bra uppmärkt)

Vi har följande koncept för att följa alla regler kring Covid-19:

 • Parkera - gå till start - spring - målstämpla - gå till parkering - åk hem
 • Ingen arena
 • Många startplatser
 • Max en person/startfålla
 • Flera målstämplingar-markerat på kartan vägen till utstämpling
 • Flera utläsningar (nära varandra)
 • Parkera som du vill-utspritt. Tydlig karta i PM, Tydlig snitsling

Polisens och RF formella direktiv är att det får vara max 50 personer på ”samma bana” samtidigt. Vi sprider ut deltagarna under 5 h därför kan vi ha relativt många deltagare. preliminärt 400 st/h vilket blir max 2000 st

Ett annat fokus är att ha minimalt med personal varför vi räknar med att alla som vill delta och springa tävlingen från klubben kan göra det. Grov fördelning är att Snättringe SK tar banläggning, karthantering och parkering med den begränsade service som kommer att erbjudas. OK Södertörn uppgifter är att sätta ut och ta in alla kontroller före och efter, allt sekretariat och admin. Tillsammans bemannar klubbarna start och mål.

Personalplanering Snättringe:

Då tävlingen är utspridd på ca 6 h så är det bra om många kan bidra en liten stund var. Vi bedömer att det är färre än 10 st befattningar aktiverade under själva tävlingen men det behövs avbytare. Bemanning för banläggning och planering inför tävlingen är i princip klar. Vi hoppas att många vill hjälpa till på tävlingsdagen.

Reservera helgen 21-23 aug för att springa och arrangera.

Tävlingsledare Göran Hellgren, OK Södertörn / 070-2068850
Bitr. Tävlingsledare Mats Bern, Snättringe SK / 0705-198005

För frågor vänligen kontakta mig,

Mats Bern

Uppdaterad senast: 2020-07-26 18:24:54 av Mats Bern

Skapad: 2020-07-26 17:56:27 av Mats Bern