Skolkartor/Lärkartor

Snättringe SK har framställt skolkartor för att användas i utbildning inom skolan. Kartorna får användas fritt. För vissa skolor finns kartorna i två varianter dels en som täcker skolan och dess närområde i skala 1:4000-6000 och dels en förstoring över skolgården i skala 1:1000-1:1500.

Kartorna tillhandahålles som PDF/JPG-filer eller utskrifter (till självkostnadspris) genom Snättringe SK kartansvarig.

Annerstaskolan Flemingsberg 1:5000 (2016)

Balingsnässkolan Skolgårdskarta 1:1000 (2016)

Glömstaskolan 1:5000 (2021)

Hörningsnässkolan Skolgårdskarta 1:1000 (2015)

Kungsklippeskolan Skolgårdskarta 1:1500 (2014)

Kvarnberget 1:3000 (2018)

Kvarnbergsskolan Skolgårdskarta 1:1500 (2018)

Källbrink 1:6000 (2021)

Källbrinksskolan Skolgårdskarta 1:2000 (2021)

Källbrinks IP 1:1200 (2018)

Myrängen 1:4000 (2015)

Segeltorpsskolan Skolgårdskarta 1:1200 (2015)

Snättringe 1:4000 (2016)

Snättringeskolan Skolgårdskarta 1:1000 (2014)

Snättringeskolan Skolgårdskarta 1:850 (2014)

Solfagra 1:3500 (2021)

Solfagra Trehörningen 1:4500 (2021)

Solfagraskolan Skolgårdskarta 1:1700 (2016)

Sundby 1:6000 (2018)

Sörskogen 1:7500 (2016)

Tomtberga Rådsparken 1:1500 (2016)

Vistaberg 1:3000 (2020)

Vistaskolan Skolgårdskarta 1:1200 (2015)

Ängsnässkolan Skolgårdskarta 1:1000 (2016)

Uppdaterad senast: 2022-03-01 20:31:17 av Stina Boräng

Skapad: 2016-01-27 09:57:15 av Mikael Nilsson