Kartor

Snättringe SK framställer orienteringskartor och skolkartor. Vissa kartor samägs med andra klubbar. För försäljning av kartor eller arrangemang på SSK:s kartor, kontakta Göran Nilsson eller info@snattringesk.se.

Inför varje arrangemang över 150 deltagare ska enligt gällande bestämmelser samråd ske med berörda markägare och jakträttsinnehavare. Kontakta Göran Nilsson för ytterligare information.

Gömmaren

Kartan består huvudsakligen av Gömmarens naturreservat och kringliggande bebyggelse. Ett måttligt kuperat, stigrikt men tekniskt krävande område.
Framställd 2016, area 18 km2. Användes vid 25manna 2016.

Länk till Omaps

Länk till formulär för att registrera revideringsärenden

Flemingsberg

Kartan sträcker sig över Flemingsbergsskogens och Gladöskogens naturreservat. Terrängen består huvudsakligen av öppen och lättlöpt skog med inslag av berghällar och några större sankmarker. Området genomkorsas av större och mindre stigar. Kring Visättra IP är det rejält kuperat med Stensättra fornborg som högsta punkt med vidsträckt utsikt.
Framställd 2020, area 17 km2. Används vid 25manna 2022.

Länk till Omaps

Länk till formulär för att registrera revideringsärenden

Mörtsjön

Kartan täcker delar av Orlångens naturreservat. Terrängen är till stor del hårt kuperad och är ett av Sveriges mest tekniskt krävande områden med massor av detaljer.
Framställd 2021, area 12 km2

Länk till Omaps

Länk till formulär för att registrera revideringsärenden

Kvarnsjön-Ådran

Kartan sträcker sig över Gladö Kvarnsjöns och Björksättrahalvöns naturreservat och vidare söder ut mot Ådran. Området är måttligt kuperat, men med branta höjdkanter, och ett mindre antal stigar.
Framställd 2021, area 18 km2

Länk till Omaps

Länk till formulär för att registrera revideringsärenden

 

Sprintkartor

Huddinge Centrum

Framställd 2017, skala 1:4000.
Förlängning mot Kvarnbergsplan pågår 2022.

Myrängen

Sprintkarta avsedd för mindre träningar.
Framställd 2015, skala 1:4000.

Solfagra

Sprintkarta avsedd för mindre träningar.
Framställd 2021, skala 1:3500.

Sundby

Utsnitt ur Flemingsbergskartan i det fina naturområdet runt Sundby gård vid Orlången.
Reviderad 2018, skala 1:6000.

Uppdaterad senast: 2023-03-24 15:49:55 av Gunilla Kallhauge

Skapad: 2014-10-23 09:06:59 av Mikael Nilsson