Kartor

Snättringe SK framställer orienteringskartor och skolkartor. Vissa kartor samägs med andra klubbar, se information nedan. Kartansvarig är Anders Wisén. För försäljning av kartor eller arrangemang på SSK:s kartor, kontakta Anders Wisén eller Lars Cedérus.

Inför varje arrangemang över 150 deltagare ska enligt gällande bestämmelser samråd ske med berörda markägare och jakträttsinnehavare.

Gömmaren

Framställd 2015/16 i skala 1:10/15 000. Samägs av SSK och Skogsluffarnas OK. Ett stigrikt men svårorienterat område. Området används vid 25manna 2016.

Utsnitt ur Gömmaren

Skala 1:10 000. Södra delen av Gömmaren mellan Glömsta och Källbrink. Framställd 2015/16.

Mörtsjön

Framställd 2002, reviderad 2014 i skala 1:10/15 000. Samägs av SSK, Skogsluffarna och Hellas Orientering. Ett av Sveriges mest svårorienterade områden med massor av detaljer.

Flemingsberg-Sundby

Framställd 2004, reviderad 2014 i skala 1:10/15 000. Samägs av SSK och Hellas Orientering. Ett mycket fint naturreservat med många öppna berghällar och stora mossar.

Myrängen

Framställd 2015 i skala 1:4000. Sprintkarta avsedd för mindre träningar.

Sundby

Reviderad 2015 i skala 1:6000. Utsnitt ur Flemingsbergskartan i det fina naturområdet runt Sundby gård vid Orlången.

Skolkartor/Lärkartor

Snättringe SK har tagit fram skolkartor för att användas i utbildning inom skolan. Kartorna får användas fritt.  För vissa skolor finns kartorna i två varianter dels en som täcker skolan och dess närområde i skala 1:4000-6000 och dels en förstoring över skolgården i skala 1:1000-1:1500.

Kartorna tillhandahålles som PDF/JPG-filer eller utskrifter (till självkostnadspris) genom Snättringe SK kartansvarig, tel. 070-786 38 20, eller genom SSK:s kansli, tel. 08-711 78 47.

Uppdaterad senast: 2016-10-28 09:38:18 av Mikael Nilsson

Skapad: 2014-10-23 09:06:59 av Mikael Nilsson