Snättringes orienteringstips och ordlista

Verktyg och tips för att lära sig orientering

  • Memory med kartsymboler
  • Rita egna kartor
  • Kolla på andras vägval

Ordlista

Arena
Tävlingscentrum.
Bom
Bom, Bommar, Bommat. När man orienterar fel.
Bryta
När man medvetet hoppat över en eller flera kontroller på banan.
Definition
Se Kontrolldefinition.
DM
Distriktsmästerskap
Dosa
Kompass
EMIT
Enhet som bärs i handen vid tävling och registrerar stämplingar. Används inte så ofta i Sverige men är standard i Finland och Norge.
Gafflat
Innebär att två löpare som springer samma sträcka i en Stafett kan ha olika kontroller.
Kavle
Se Stafett som är det nya namnet sedan 2005. Flera tävlingar har fortfarande ordet kavle kvar i sitt namn. Kavle är i sin tur en modernisering/förkortning av budkavle som kom sig av att ett meddelande transporterades på en träbit från en punkt till en annan, sträckan uppdelad mellan flera personer.
KM
Klubbmästerskap
Kodsiffra
Unik siffra som finns på varje kontroll, och på din Kontrolldefinition, så man vet att man är vid rätt kontroll.
Kompass
En magnetisk nål som alltid pekar mot norr. Används därför för att Passa kartan.
Kontrolldefinition
En tabell för din bana som beskriver vilken kodsiffra din kontroll har och även vilken Kontrollpunkt och exakt position kontrollen sitter på.
Kontrollpunkt
Föremål/Plats som är markerad på kartan (och således en möjlig plats att placera en kontroll).
Marka
Kiosk
OL
Orienteringslöpning. Sporten orientering alltså.
Pinne
Se SportIdent.
Passa kartan
Rotera kartan så att den stämmer med verkligheten. Enkelt med hjälp av Kompass.
Planka
Kompass som hålls i handen.
Skugga
Se Uppföljare.
Stafett
Flera löpare bildar ett lag. En löpare startar på sträcka 1 och först när denne kommer i mål får nästa löpare springa ut på sin sträcka. Att en löpare kommer i mål och nästa startar kallas för att växla. Det förekommer stafetter med speciella krav på laguppsättning och annorlunda växlingskrav, t.ex. 25manna.
Spika
Hitta kontrollen direkt.
SportIdent
Enhet som bärs på fingret vid tävling och registrerar stämplingar.
Stjärnorientering
En orienteringsövning där man återvänder till startpunkten efter varje kontroll.
TC
Tävlingscentrum.
Uppföljare
Är en person som finns med som stöd och hjälper till med orienteringen vid behov.

 

Uppdaterad senast: 2023-04-15 10:39:48 av Stina Boräng

Skapad: 2014-03-23 11:23:11 av Patrik Äppelgran