Senaste nytt från styrelsen, september 2023

Här kommer en nyhet som sammanfattar de två senaste styrelsemötena från augusti och september

Verksamheten i klubben pågår i full gång med olika aktiviteter nästan dagligen, ibland är det nästan svårt att hänga med i allt som händer! Nästa stora projekt för styrelsen är budgetarbetet för 2024 där vi kommer behöva jobba hårt både med intäkter och utgifter för att kunna driva den verksamhet vi vill i alla klubbens kommittéer. 

 

Klubbstugan städning & renovering

Källbrink används mycket av klubbens olika verksamheter, vilket såklart är bra, men samtidigt slits lokalerna vid hård användning. Det finns flera viktiga frågor kring klubbstugan som styrelsen diskuterat tillsammans med stugfogdarna. 

Dels behöver vi löpande hålla rent och snyggt i klubbstugan. Där har vi alla en viktig uppgift att inte låta saker ligga framme på bord och hyllor utan städa undan efter oss hela tiden, då blir det också en trevligare miljö att vistas i. Även städdagarna är viktiga för att kunna göra lite mer grovstädning i ex. köket, och senaste gångerna har det varit för få som hjälpt till. Kommittéerna kommer ta ett lite större ansvar för sina delar men din hjälp behövs också - håll utkik på hemsida och kalender och dyk upp på nästa städdag så bidrar vi alla till att hålla stugan fräsch!

Dessutom har vi en pågående renovering av klubbstugan som senaste tiden varit lågintensiv efter att storstugan renoverats, bland annat för att den löpande städningen varit eftersatt. Nästa steg kommer bli att bygga om hall och renovera resterande delar av klubbstugan och det jobbas på en plan för att fortsätta arbetet med renoveringen. 

Styrelsen har också beslutat att förändra reglerna för uthyrning av klubbstugan så att vår egen verksamhet prioriteras och minska de uthyrningar som tidigare inneburit mycket slitage på byggnaden. 

 

Höstens aktiviteter & insatser

Wildcamp har avrapporterats och det har varit ett bra år med ca 270 barn som varit lika nöjda som tidigare, även om lägret inte varit fullt alla veckor. 

Mörtsjödubbeln var klubbens stora arrangörsinsats för 2023 vilket genomfördes med fler deltagare än väntat i den fina men tuffa terrängen i Mörtsjön. Det har generellt varit bra recensioner från deltagare och feedback som vi tar med oss in i kommande arrangemang. 

Enligt tradition var vi funktionärer på Midnattsloppet även i år vilket som vanligt flöt på bra, och roligt med en stor ökning deltagare efter pandemiåren!

Den nya funktionärsinsatsen för året var USWE Paradiset, ett 26 km traillopp med start och mål i Rudan. I slutändan lockade tävlingen strax över 300 deltagare och klubben hjälpte både till med att snitsla bana och bemanna arena. Vi har fått mycket beröm för vår insats som funktionärer vilket vi gjort på ett professionellt sätt, planeringen för nästa års lopp har redan startat men precis som i år ligger den tyvärr inte optimalt datummässigt. 

 

Funktionärsinsatser

Vi är en stor klubb där det är vissa individer som gör väldigt stora insatser för klubben - vilket såklart är ovärdeligt. En utmaning är dock att fördela arbetet mer jämnt inom klubben så att alla medlemmar har ett hållbart engagemang. Därför har styrelsen initierat ett arbete med att se över funktionärsinsatser och annat klubbarbete med syfte att fler medlemmar ska bidra till verksamheten. Detta arbete pågår under vintern och kan förhoppningsvis ge tydligare förväntningar på medlemmarna och de olika möjligheter som finns att bidra till klubben. 

 

Är du mer intresserad eller har du något som styrelsen borde ta upp? Hör av dig till någon av oss. Du hittar kontaktuppgifter här: https:// snattringesk.se/styrelser-och- kommitteer

/Hälsningar Styrelsen

Uppdaterad senast: 2023-09-28 12:06:25 av Oskar Forsberg

Skapad: 2023-09-28 12:04:52 av Oskar Forsberg