Aktuellt från styrelsen

Vi i styrelsen träffas en gång i månaden och diskuterar, följer upp, bereder och beslutar. Förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör har vi representanter från ungdomskommittén och arrangemangskommittén med i arbetet. Träningskommittén är också adjungerade i styrelsearbetet. Övriga funktioner i klubben kommunicerar vi med via mail och såklart när vi ses.

Styrelsens protokoll finns att läsa i klubbstugan, i en pärm i gymmet eller på vårt webforum.

Viktiga frågor som styrelsen jobbat med är rekommendationer, effekter och konsekvenser av Corona-epidemin. Den senaste sammanställningen har mailats ut, som också inkluderar tips på hur bra aktiviteter kan genomföras utan risk för smittspridning. Styrelsen är mycket nöjd med hur ansvarstagandet sker i klubben av ledare och medlemmar. Det kollektiva ansvarstagandet för social distansering har utvecklats väl. Denna säsong liknar inte någon tidigare. Tävlingarna är inställda, våra samlingar och gemensamma fika på torsdagarna har fått ställas in och våravslutningen kommer inte att kunna genomföras på vanligt sätt. Trots alla konsekvenser och begränsningar kan vi glädjas åt att orienteringen är en sport i dessa tider som kan utövas med viss eftertanke.

En annan stor fråga är ställningstagandet till om Stockholm ska ansöka om att arrangera O-ringen 2025. Efter inventering av medlemmars synpunkter, informationsmöten och diskussioner i styrelsen har vi i Snättringe beslutat att ställa oss försiktigt positiva. Frågan bereds vidare av Stockholms Orienteringsförbund och ett beslut kommer tidigast nästa år.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över medlemsavgifterna och återkomma till medlemmarna med ett förslag efter sommaren för fortsatt diskussion med målsättningen att komma till beslut kommande årsmöte. Styrelsen diskuterar och analyserar frågeställningar och olika modeller ingående.

Vi kan också glädjas åt att Flemingsbergskartan har uppgraderats och att arbetet med att utveckla Kvarnsjökartan tillsammans med Hellas fortgår.

Styrelsen vill också tacka för alla kreativa träningsmöjligheter som tagits fram för träning på egen hand och träningsaktiviteter med tidtagning beaktat social distansering. Med fortsatt högkvalitativ träning kommer Snättringe vara väl förberett när tävlingsverksamheten kommer igång igen.

Skapad: 2020-05-01 17:12:07 av Nadja Dahlström