Inför årsmötet

Valberedningen presenterar här sitt förslag till ny styrelse för 2021. Vi bifogar även dokument som rör en projektgrupp som kommer bildas.

Valberedningens förslag: 

Ordförande: Nadja Dahlström

Vice ordförande: Björn Salomonsson

Sekreterare: Tomas Movin

Kassör: Karl-Gunnar Forsberg

Ledamot (rep. för Arrangörkommittén): Per Kallhauge

Ledamot (rep. för Träningskommittén): Mats Hainke

Ledamot (rep. för Ungdomskommittén): Henrik Norell

Ledamot: Stina Boräng

 

Vi vill också informera om en ny projektgrupp som kommer utreda hur kassörens uppgifter kan förenklas, utvecklas och ev. delegeras. Se bifogat dokument. Gruppen kommer bestå av C-G, Göran N, Gösta G och Claes A. Valberedningen ser gärna att gruppen utökas med någon eller några medlemmar som har intresse av utvecklingsarbete av detta slag.  Hör av dig om du är intresserad!

 

Hälsningar Valberedningen

Anneli Christie (anneli@christie.se)

Gösta Guteland (gguteland@gmail.com)

 

Uppdaterad senast: 2021-01-20 18:55:05 av Anneli Christie

Skapad: 2021-01-20 18:53:54 av Anneli Christie