Arena för medel och Lång DM klar

Arenan (TC) för medel och långdistans DM som Snättringe och IFK Enskede arrangerar 25-26 aug är nu klar. Styrelsen har beslutat att alla Snättringes löpare upp till HD 21 kan delta i tävlingarna

DM medel och lång kommer att arrangeras i Sorunda, i NO kanten av Sunnerby samhälle nära idrottshallen. Det blir ett "skogs-TC" i början av elljusspåret. Kommunen äger marken och har gett tillstånd till att vi kan vara där. Övriga markägare är i stort sett positiva men vissa områden måste undvikas, t.ex. uppväxande hyggen med plantor.

IFK Enskede svarar för banläggningen men SSK för bankontrollen.

Snättringes ungdomar, juniorer och unga seniorer får ställa upp på DM men kan då inte hjälpa till med arrangemanget och ta del av kartan, planering etc. Kul att våra yngre löpare kan få chansen att göra bra lopp på DM tack vare att området är såpass okänt och "sparat" från tävling och träning sedan vår dubbeltävling 2013.

Vi i tävlingsledningen vill uppmuntra alla medlemmar att skriva upp datumen 25-26 aug för hjälp med DM, anmäl ditt intresse till andersjwisen@gmail.com eller hakan.carlqvist@gmail.com 

Ungdomar och juniorer kan hjälpa till med enkla uppgifter som parkeringsvakt, serveringspersonal m m före eller efter tävlingen.

SSK har funktioner för parkering, servering, barnpassning, miniknat, speaker, priser och prisutdelning, marknadsföring/press, första hjälpen, start och kartplock, personal till vätskekontroller, tävlingsledning samt kontrollutsättning och intagning. Om du är eller känner någon elbehörig så vore det bra med en sådan resurs till tävlingen.

Funktionsansvariga är i princip tillsatta men personalen är det viktigaste för att få till bra tävlingar med god ekonomi dvs intäkter till klubben.

Stort tack till alla som kommer ställa upp!

M v h,

Tävlingsledningen DM medel och lång 25-26 aug i Sorunda

Uppdaterad senast: 2018-03-12 09:33:31 av Anders Wisén

Skapad: 2018-03-12 09:22:25 av Anders Wisén