Engagera dig i klubbens arbete

Klubben växer och vi behöver fler som jobbar med olika uppdrag! Kontakta oss om du vill engagera dig, gärna före jul.

Valberedningen jobbar nu med att bemanna klubbens kommittéer och med att finna personer för särskilda uppdrag inför 2018. Liksom förra året eftersträvar vi en allsidig fördelning av jobben. Vi vill gärna få in fler kvinnor och också fler som kanske inte varit med i klubben så länge, men som vill göra mer i klubben.

Nuvarande poster hittas under Styrelser och kommittéer 2017, och flera positioner kommer att bli vakanta.

 

Kontakta oss gärna om ditt engagemang och gärna före jul.

 

Gösta Guteland       Elisabeth Hector

0736005940           0737311978

Uppdaterad senast: 2017-12-13 19:30:46 av Simon Hector

Skapad: 2017-12-12 16:29:49 av Gösta Guteland