25manna 2020 ställs in

Årets stora arrangemang för klubben var planerat att bli 25manna och in i det längsta har man försökt hitta lösningar för att kunna arrangera, men nu är det beslutat att 25manna 2020 ställs in.

- Nyheten som följer är densamma som hittas på 25mannas hemsida. - 

 

25manna 10-11 oktober 2020 ställs in

25manna 2020 ställs in. Beslutet har tagits av tävlingsledningen för 25manna 2020 tillsammans med arrangörsklubbarna OK Södertörn och Snättringe SK och 25mannaföreningen, i samråd med Stockholms Orienteringsförbund och Svenska Orienteringsförbundet.

- Vi har in i det längsta försökt hitta lösningar för att kunna genomföra 25manna som planerat den 10-11 oktober, men vi ser nu att det tyvärr inte kommer att vara möjligt. Med det smittläge för Covid-19 vi har idag i Sverige och de restriktioner som gäller vid offentliga tillställningar ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in årets arrangemang, säger Mats Bern, tävlingsledare för 25manna 2020.

25manna är en av världens största orienteringsstafetter som lockar cirka 10 000 deltagare varje år, i alla åldrar. Vart fjärde lag kommer från Finland och Norge och världens bästa klubb vinner.

- Detta ger förstås också speciella förutsättningar. Även om antalet tillåtna deltagare i restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, i nuläget 50 personer samtidigt, skulle utökas framåt hösten så har vi fortfarande stora utmaningar att hantera. Det handlar till exempel om att kunna skapa tillräckligt avstånd mellan deltagarna under tävlingen och på arenan samt utmaningar kring matservering, dusch med mera. Vi tror också att det skulle bli svårt för utländska lag att delta i årets 25manna i någon större omfattning, säger tävlingsledare Mats Bern.

25manna kommer nu att lägga allt fokus framåt på att samla krafterna inför nästa års arrangemang, som hålls den 9-10 oktober 2021.

Då är det Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK som arrangerar, medan årets planerade 25mannaarrangörer Snättringe SK och OK Södertörn istället laddar om för att återkomma till 2022.

 

-----

 

Frågor och svar

Varför ställs 25manna in?

Med det smittspridningsläge för Covid-19 vi har idag i Sverige och med de restriktioner som gäller, finns inte förutsättningar att genomföra 25manna som planerat den 10-11 oktober. Orienteringstävlingar på allmän plats definieras som ”offentlig tillställning” och kräver polistillstånd och är sedan den 29 mars i år begränsad till maximalt 50 deltagare samtidigt. Utöver detta finns också restriktioner avseende ”social distansering”, så även om antalet tillåtna deltagare skulle ökas senare i år finns kravet kvar på att vi som arrangör skall kunna säkerställa tillräckliga avstånd i samtliga situationer på arenan. Vi ser stora problem med att klara detta med tanke på det stora deltagarantalet som 25manna brukar locka. Utöver själva tävlingen finns också smittspridningsrisker kopplade till resor och boende, matservering, dusch med mera, vilket utmanar våra möjligheter att samla så många människor på en plats under så lång tid.

 

 

 

Varför ett beslut nu i juni, kunde det inte väntat till efter sommaren?

Vi fattar detta beslut nu i juni av flera skäl. Vi bedömer att det finns tillräckligt med information som gör att Coronapandemin och dess effekter kommer att påverka oss även i oktober. Deltagarna behöver få information om vad som gäller i god tid för att kunna planera sitt deltagande i 25manna. Vi som arrangörer behöver också ta ett ansvar för alla våra ideellt arbetande funktionärer i klubbarna, som redan lagt ner mycket arbete på årets arrangemang.

De ska inte jobba i onödan och vi vill skapa förutsättningar för att de ska kunna ladda om i sin planering mot 2022, medan Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK kan fortsätta sina förberedelser för 25manna 2021. Dessutom ska klubbarna inte behöva dra på sig onödiga kostnader för ett sent inställt arrangemang.

 

 

Vad händer med 2020 års planerade arrangemang?

Den planering som gjorts är inte förgäves, utan 25manna kommer att återkomma till Visättra och Flemingsbergsskogen 2022. Mycket av förberedelserna som arrangörerna OK Södertörn och Snättringe SK redan har gjort kommer att vara till stor nytta då, och arrangörsstaben får nu en välförtjänt paus innan det är dags att ladda om för ett nytt 25manna.

 

 

Hur har ni resonerat kring deltagarnas möjlighet att komma till 25manna?

25manna som arrangemang samlar i stort sett hela orienteringsrörelsen. För att klubbar från hela Sverige, övriga Norden och andra delar av världen ska kunna planera och delta i 25manna under Covid19-pandemin krävs mycket. Utöver att restriktioner och regler inom Sverige och andra länder tillåter arrangemanget och resorna dit så behöver människor känna sig trygga i att resa och delta. Vi som arrangörer ser också att vi har ett stort ansvar att inte tillhandahålla ett arrangemang som riskerar att sprida smitta mellan deltagare. Därför väljer vi att inte planera vidare för ett 25manna i höst.

 

Uppdaterad senast: 2020-06-20 16:41:02 av David Hector

Skapad: 2020-06-17 23:45:02 av Simon Hector