Uppdaterat angående rekommendationer för träningar och fika

Du är välkommen att använda duscharna och omklädningsrummen om du är född 2002 och senare. De som är födda innan 2002, får duscha och byta om hemma.

Cafét är stängt p g a renovering av salen i klubbstugan. 

För att undvika trängsel i hallen, så vill vi att det är endast ledare i hallen innan träning. 

Tänkt på att hålla avstånd och undvika trängsel. 

Stanna hemma vid minsta symptom.

Vi kommer fortlöpande att utvärdera hur trängseln ser ut och ordningen fungerar, samt fatta nya beslut om det behövs vid ändrade restriktioner.

Uppdaterad senast: 2022-01-23 05:26:18 av Nadja Dahlström

Skapad: 2022-01-11 19:27:32 av Nadja Dahlström