Klubbstugan byter till digitalt inpasseringssystem

Som många säkert redan vet så har stugkommittén undersökt möjligheterna för ett nytt inpasseringssystem (lås) till klubbstugan. Nu är det dags att installera ett nytt, elektroniskt lås. Detta kommer både att öka säkerheten och tillgängligheten och göra det enklare för alla att använda klubbstugan. Läs mer här om vad du behöver göra!

VAD HÄNDER?

Vi byter till ett Yale Doorman-lås. Detta är ett digitalt och väl beprövat lås av hög säkerhetsklass. Den stora fördelen är att det är uppkopplat, vilket underlättar nyckelhanteringen vid t.ex. uthyrningar. 

Vi kommer också att skapa möjlighet med inpassering med kod under torsdagskvällar, lördagsträningar, arrangemang och andra aktiviteter. Detta minskar behovet av antal nycklar.

NÄR SKER BYTET?

På lördag 5 februari, eftermiddag. Alla gamla nycklar blir då oanvändbara.

VAD BEHÖVER DU GÖRA:

Du som inte har nyckel idag behöver troligen inte göra någonting. Däremot kommer det bli enklare vid träningar för dig inom kort!

Du som har nyckel idag och vill fortsätta komma in fritt, eller som har beov av att komma in fritt (dvs mer än bara torsdagar):

 • Maila David Hector, davhector@hotmail.com

Du som söker om behörighet skall:

 • Vara över 18 år
 • Vara invald vid årsmötet i en kommitté. Undantag kan göras av styrelsen

De flesta kommer att få inpasseringsmöjlighet via Yale Access App som laddas ner till din smartphone. Du låser då upp låset via mobilen och slipper alltså helt ha en fysisk nyckel.

Efter att du ansökt går vi igenom ansökningarna, tilldelar behörigheter samt meddelar hur du kan få tag på nyckel. Vi skickar ut information lördag kväll, men du kan komma till klubbstugan redan lördag eftermiddag om du vill komma igång! Du kan komma på lördag även om du inte fyllt i ansökan

För dig som inte har möjlighet att använda inpassering via telefonen finns möjlighet att få en fysisk nyckelbricka. Antalet fysiska brickor är begränsat, därför kommer de flesta endast få inpassering via mobilen. Skönt ändå att slippa ha nyckel!

Ett antal personer kommer även få utökad behörighet. Dessa kontaktas personligen.

JAG FATTAR INTE, JAG BEHÖVER HJÄLP ATT KOMMA IGÅNG

Självklart ska du få det. Stugkommittén kommer finnas på plats följande tider i klubbstugan för hjälp att komma igång:

 • Lördag 5 februari 13-18
 • Måndag 7 februari 18-19
 • Samt torsdagskvällar i samband med träning de kommande veckorna

Du som behöver en fysisk nyckelbricka kan hämta en sådan vid ovanstående tidpunkter. En pant på 400 kr skall erläggas, som återbetalas vid återlämning av bricka.

INPASSERING MED KOD

Inom några veckor kommer vi även starta upp möjligheten att komma in i klubbstugan under torsdagskvällar med en kod. Hur detta kommer fungera kommuniceras via hemsidan framöver samt till relevanta kommittéer. Notera dock att allmän inpassering med kod INTE kommer införas av säkerhetsskäl.

FRÅGOR:

Gärna det, ställs till stugfogdarna David Hector davhector@hotmail.com eller Jesper Andersson jesper.andersson@alleman.se 

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?

Anledningarna är flera:

 • Vi vet inte längre vilka som har nycklar till klubbstugan. Det är en osäkerhet
 • Vi har flera ledare, främst ungdomsledare, som behöver tillgång till klubbstugan men som saknar nyckel. Vi har inga nycklar på lager utan hade ändå behövt kopiera upp nya.
 • För att underlätta för både klubbmedlemmar vid träningar, men framför allt vid uthyrning. Ett digitalt lås ger möjligheten att slippa nyckelhanteringen helt
 • Dessutom har nuvarande lås kärvat när det är kallt
 • Ett digitalt lås gör det dessutom lätt att uppdatera behöriga efter årsmöten och därmed ha en kontinuerligt uppdaterad lista på vem som har en nyckel.

DETTA ÄR EN DEL AV DE PROJEKT SOM GENOMFÖRS FÖR ATT RENOVERA KLUBBSTUGAN. FLER FÖRÄNDRINGAR ÄR PÅ VÄG, NÄRMAST I STORA SALEN! HÄNG MED I UTVECKLINGEN HÄR PÅ HEMSIDAN! :)

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad senast: 2022-11-15 13:03:22 av David Hector

Skapad: 2022-02-03 16:10:01 av David Hector