Nu digitaliserar vi kvittohanteringen

Vi förenklar klubbens hantering av utgifter som ledarna har för olika aktiviteter. Nu kan man skicka in kvitton digitalt till kommitténs kassör, som kan betala ut ersättningen. Instruktion/utbildning i hur klubbens ledare ska göra kommer att ges digitalt måndag den 20 september kl 19-19:30. Läs mer...

Vid årsmötet tillsattes en grupp som skulle föreslå åtgärder för att minska arbetsbördan för klubbens kassör. Nu finns två förslag:

  1. delegera en del av arbetet till särskilda kommittékassörer
  2. digitalisera kvittohanteringen.

Ungdomskommittén har valts ut för en försöksverksamhet med delegeringen. Belinda Pannagel har åtagit sig att vara kommittékassör, vilket vi i gruppen är mycket glada för.

Försöket med digitalisering av kvitton inleds redan i höst. Rutinerna har beskrivits i en rapport. För att underlätta introduktionen kommer gruppen att genomföra en utbildning digitalt.


Du är inbjuden till Snättringe SK ekonomi-utbildning
måndagen den 20 september klockan 19-19:30
Klicka här om du vill delta i mötet

Utbildningen gäller främst ungdomskommittén, men alla som är intresserade av den nya kvittohanteringen är välkomna. Ingen föranmälan krävs, men gå gärna in 5 minuter i förväg. Välj att ansluta via din egen webbläsare om du inte tidigare har installerat Teams. Microsoft Teams finns också som en app för IOS och Android.

Claes, Karl Gunnar, Gösta och Göran

Uppdaterad senast: 2021-09-13 10:19:37 av Claes Andersson

Skapad: 2021-09-13 10:08:48 av Claes Andersson