Älgspillningsinventering

Jaktlagen på Södertörn vill ha hjälp av oss orienterare för att inventera älgbeståndet. Snättringe har bl a blivit tilldelade delar av Flemingsbergsskogen.

Älgspillningsinventeringen är ett led i att utveckla samarbetet orienterare/jägare. Förhoppningsvis kan arbetet resultera i ett bättre och gott samarbetsklimat vid framtida arrangemang i de områden som vi inventerar, men även i andra delar av vårt distrikt. 

 

Inventeringen ska ske innan lövsprickningen, men efter att snön har smält bort. Helst ska inventeringen ske under 10 dagar för samtliga områden. Förhoppningsvis kan vi starta den 15 april. Det finns inga krav på fysisk kapacitet, bara man klarar av att ta sig fram i skog och mark.  

 

En utbildningskväll arrangeras på Sandemar nästan ute vid Dalarö onsdagen den 11 april kl 18-20, där de som är intresserade av att hjälpa till med inventeringen är välkomna att delta. 

 

För mer info om vilka områden som vi i Snättringe ska inventera samt lite kort om hur det hela går till se länkarna nedan. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till. Ju fler vi är desto fortare går det.

Om du kan hjälpa till med detta kontakta då Nadja via mail nadja_d at hotmail.com. Mer information kommer eventuellt efter utbildningskvällen. 

 

 

Uppdaterad senast: 2018-04-07 19:51:06 av Nadja Dahlström

Skapad: 2018-04-07 19:46:50 av Nadja Dahlström