Hur blir det med 25manna i höst?

Fortfarande gäller att vi tillsammans med OK Södertörn ska arrangera 25manna i helgen 10-11 oktober, men osäkerheten är förstås mycket stor. 25mannas tävlingsledning återkommer senast i mitten av juni.

 

 

Vi har ett pågående arbete för att analysera hur vi kan säkra och definiera vägen fram till ett genomförande av 25manna 2020, liksom vid behov alternativa planer för 2021 och 2022 och vidare. 

Arbetet sker i samråd med SOFT, StOF och 25mannaföreningen och balanserar mellan bevakning av myndigheternas restriktioner, åtgärder för allas säkerhet och för att minimera smittspridning. Även våra egna behov av förberedelser som arrangörer samt alla klubbars behov av att planera för deltagande i 25mannahelgen beaktas.

För er som arbetar inom 25mannaprojektet 2020 har ett e-mail skickats ut från tävlingsledningen. Det går ut på att vi ska fortsätta jobba för arrangemanget men innehåller lite fler detaljer.

Till alla i Snättringe SK:

Behåll helgen i kalendern för ett arrangemang, det kan bli ett alternativt arrangemang även om inte 25manna kan genomföras.

Uppdaterad senast: 2020-05-15 09:48:40 av Claes Andersson

Skapad: 2020-05-15 09:27:46 av Claes Andersson