Utvecklingsmärken

Nu erbjuder vi orienteringsförbundets utvecklingsmärken för att motivera barn, ungdomar och vuxna att vilja utveckla sin orienteringsförmåga. På samma sätt som simmärken.

Märkena utgår ifrån den utvecklingstrappa som beskriver den orienteringstekniska utvecklingen från nybörjare till fullärd orienterare. Trappan bygger på att den aktive tar ett steg i taget. Färdigheterna som skaffas på de första stegen måste finnas kvar och förfinas efterhand som nya kunskaper läggs till. Märkena är upplagda på samma sätt som trappan, det vill säga utifrån färgerna grön, vit, gul, orange, violett och svart. Inom varje färg finns ett antal färdigheter som du behöver kunna för att ta märket.

 

Vilka märken har jag rätt att köpa?

 

- Har du, eller ditt barn genomfört en tävling (ej patrulltävling) så har ni möjlighet att köpa motsvarande utvecklingsmärke.

 

 

- Utifrån den grupp du tränar i har du alltid rätt att köpa den eller de märken som är på underliggande färgnivå. Ett exempel. Lotta tränar i gul grupp. Den eller de tränare som har placerat Lotta i gul grupp bedömer att hon klarar av motsvarande vit- och grönkunskapsnivå dvs. Lotta kan köpa Kotten och Igelkotten.
 
Märkena finns i vårt café i klubbhuset och kostar 40SEK/st betalning med kontanter eller swish.

Uppdaterad senast: 2018-11-28 20:36:34 av Gunilla Kallhauge

Skapad: 2018-11-28 14:55:19 av Klubbinloggning SSK