Från styrelsen

Har du någon gång funderat över vad styrelsen gör? Kul! Här kan du läsa om lite om styrelsens arbete:

 •  Det här gör styrelsen!

   

  Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar genomförda aktiviteter, vad som är på gång i klubben och övergripande frågor om allt från klubbstugan till policys för deltagande på såväl SM som vanliga tävlingar. 2018 arbetade vi om klubbens stadgar, diskuterade hur 25manna skall drivas i framtiden, samt många mindre frågor tillsammans med kommittéerna. Styrelsens protokoll finns att läsa i klubbstugan, i en pärm i gymmet.

   

  Förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör har vi representanter från ungdomskommittén och arrangemangskommittén med i arbetet. Träningskommittén och övriga funktioner i klubben kommunicerar vi med via mail och såklart när vi ses.

   

  Under 2019 har vi bland annat arbetet med:

  ·         Vision och Mål i klubben (vad vill klubben, kommittéerna och medlemmarna och hur ska vi arbeta för att nå målen vi sätter). Uppdatering av det tidigare Vision och Mål har pågått i styrelsen och kommittéerna under hösten 2018 och fortsatt under 2019.

  ·         Tillsammans med klubb-shoppen börjat se över ett enhetligt utseende på våra kläder och vår tävlingströja.

  ·         Fönster mot grillplatsen har krossats vid flera tillfällen vilket innebär en kostnad för oss, kommer att föra dialog med kommunen om gemensamma lösningar.

  ·         Arbetsbeskrivning kommittéer, tydliggöra ansvar och arbetsuppgifter mellan kommittéer och styrelsen. Vi är många som är engagerade men fler händer är alltid välkommet!

  ·         Vi har beslutat att under hösten testa Sportadmin, ett nytt verktyg för att förhoppningsvis underlätta medlemshantering. Test i en del av vår verksamhet innan beslut om det passar oss.

  ·         Deltar på möten med bla StOF och andra orientringsklubbar i Stockholm.

   

   Välkommen med frågor och funderingar! Lättast via info@snattringesk.se https://snattringesk.se/styrelser-och-kommitteer

   

   

Skapad: 2019-10-27 21:28:50 av Karin Abel