Kartor för träning Tumba-Flemingsberg

Snättringe har ett samarbete om kartor för träning med Tullinge, Tumba-Mälarhöjden och Hellas. Det är ett ca 100 km2 stort området som omfattar kartorna Brosjön, Tullinge-Tumba, S Getaren, Flemingsberg och Kvarnsjön-Ådran.

Kartsamarbetet har som huvudsakligt syfte att bredda utbudet av träningsmark för löpare i samarbetande klubbar. Tanken är att det ska bidra till utveckling för individer och sporten i stort. Vi räknar inte med att det blir någon förändring av mängden träning i markerna totalt sett.

Kartorna kan användas av klubbens medlemmar för enskilda och organiserade träningar.

Det finns ett överenskommet regelverk för användning av kartorna där de viktigaste punkterna är:

  • För grupper om upp till i storleksorningen 10 personer kan träningar göras utan någon ytterligare överenskommelse, då det kan anses ske inom ramen för allemansrätten.
  • Klubbträningar för större grupper planeras in i god tid med respektive kartägare.
  • Träningsansvariga behöver säkerställa att regelverket följs så att upparbetade relationer med övriga intressenter som markägare, jägare, arrendatorer etc ej påverkas negativt.
  • Överenskommelsen gäller endast aktiviteter där klubben som använder kartmaterialet ej tar ut anmälningsavgift av deltagarna.
  • Kartorna som tillhandahålls får endast användas för angivet syfte och får ej spridas vidare.

Överenskommelsen och regelverket i sin helhet finns att läsa i bifogad fil. Där finns även inlänkat några ytterligare dokument med saker som är bra att tänka på vid genomförande av klubbträningar.

Kontakta träningskommittén om du vill ha åtkomst till någon av kartorna. Våra egna kartor har alla medlemmar alltid tillgång till i klubbens interna dokumentarkiv.

Uppdaterad senast: 2022-11-24 09:26:18 av Gunilla Kallhauge

Skapad: 2022-11-16 12:32:03 av Gunilla Kallhauge