Teknikträning - Älvsjöskogen

Plats:
Älvsjöskogen, Husmansvägen
Datum:
2022-05-17 (9 dagar sedan)
Tid:
18:00

Samling: kl18. Allmänningen vid Husmansvägen. Karta Bilparkering på villagatorna i området eller vid Stuvsta C. Observera att gatorna är trånga. Blockera absolut ingen passage och/eller utfart vid parkering! Ni som bor nära får gärna cykla eller springa dit!

Banor:

Nu går vi in i en period då vårdatumstoppet gäller, vilket innebär orientering i mer närområdesbetonade områden för att skydda djurlivet. Idag i Älvsjöskogen!

Svart: 2 banor à 4,5 km (9 km totalt). Då banorna är dragna i slingor kring ett bo går det att korta av på ett flertal olika vis. Kortaste varianten är 2,1 km.

För den som vill finns även kartan med enbart kurvbild.
Orange: 1 bana à 3,3 km.

Övning:Temat för övningen är fart. Det går att hålla ett mycket högt tempo, både tack vare stigrikedomen och den öppna skogen. Tänk dock på att växla ner tempot vid kontrolltagningen som kan vara utmanande p g a den småskurna terrängen.