Teknikträning

Plats:
Någonstans i södra Stockholm
Datum:
2020-08-18 (35 dagar sedan)
Tid:
17:50

Samling: 17:50 i Högmora. Parkering vid infarten till Högmora från Ågestavägen, precis N om rondellen, se karta: https://kartor.eniro.se/m/bJy4e Vid brist på P-platser parkera på gatorna enligt gällande regler runtom i Högmora.

Övning: 

Svart: En utmanade orienteringsbana i området Solberga/Mörtsjön, där du behöver blanda flera olika  tekniker för att bemästra svårigheterna. Bra kartkontakt och planering av in och utgång från kontrollerna är något som du behöver tänka på. Den långa banan har ett område med kurvbild, större delen av banan har en riktig karta för bästa upplevelse och träning inför helgen tävlingar i liknande terräng.

Orange: Svårt terrängområde för orange bana, tänk på att nyttja naturliga ledstänger, så som höjdkanter och åsar var noggrann med planering och utgång från kontrollerna

Banor: Svart bana 9,9 km med många inritade avkortningar (ner till 4 km), orange bana 3,7 km (kan kortas till 2,8 km).

Karta: Solberga/Mörtsjön. Skala 1:10 000  eller 1:7500

________________________________________

Samling 17:50. Samåk gärna till träningen, använd "Snättringes Träningspepp" för att hitta någon att åka med, det finns alltid plats över! Ofta går det också att cykla eller åka kommunalt

Banor: Svart bana i längderna 3,5-10 km. Orange bana 3-4 km. Träningen passar alltså för orange grupp och uppåt.

Övning: Alltid ett genomtänkt moment som tränas i orienteringen, du ser vilket i översiktsplanen som finns här på hemsidan

Kan du inte komma på träningen men vill köra övningen ändå? Oftast finns banorna upplagda på fliken "Träningar för egen utskrift" samt några utskrivna ex i brevlådan utanför klubbstugan. Om det inte gör det, hör av dig till davhector@hotmail.com så skickar vi kartan till dig! Banorna sitter alltid ute minst en vecka (måndag-söndag, tas ner i slutet av helger) och du kan träna när som helst!