Klubben växer och vi behöver fler som jobbar med olika uppdrag! Kontakta oss om du vill engagera dig, gärna före jul.

Nu är det dags för det tredje blocket i Project73, där vi ska träna på orienteringsteknikens grundstenar. Här är program och förslag på teknikövningar att göra hemma.

Årsmöte

Välkomna till årsmöte onsdagen den 24 januari 2018 kl.19.00 i klubbstugan. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

Årsplan 2018

    1 fil

Planeringsträffen är genomförd, här är preliminärt årsprogram för 2018!

SSK Midvinterblot nr. 70

Den 30:e december är alla klubbmedlemmar som fyllt 17 år inbjudna till det 70:e midvinterblotet.