SISU idrottsutbildarna

Detta får man bidrag för:

Lärgrupp/Studiecirkel

 • Det ska finnas en inriktning/tema och en plan (bifogas)
 • Minst tre deltagare inklusive ledare
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd samtalsledare
 • Minst en utbildningstimme

Kurs

 • Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.
 • Fastställd kurs- och timplan (bifogas), minst tre utbildningstimmar
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare
 • Minst tre deltagare (exklusive utbildaren)

Process/utvecklingsarbete

 • Det ska finnas en inriktning som syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen/organisationen
 • Ett processarbete avgränsat i tid
 • Utbildad processledare, godkänd av SISU Idrottsutbildarna
 • Minst tre deltagare exklusive processledaren
 • Arbetet/processen ska utmynna i någon form av dokumentation/handlingsplan
 • Processledaren ska inte vara från den egna föreningen

Hantering av personuppgifter

Från och med 2008 är det obligatoriskt med personnummer för all
bidragsberättigad verksamhet. Uppgifterna kommer att behandlas enligt
Personuppgiftslagen (PuL). Även andra uppgifter (framför allt
e-postadresser) används för att Sisu ska kunna informera om sitt utbud.
Personnummer kan komma att samköras mot andra register (SPAR) för att
komplettera Sisus adressregister.

Blanketter

För att hämta blanketter på SISUs webbadress:
http://www2.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm/t2.asp?p=1404661

Rapportblad grupper:
http://sisu.episerverhotell.net/templates/Page.aspx?id=265&idSub=260

Uppdaterad senast: 2015-04-26 17:18:59 av Mikael Nilsson

Skapad: 2014-10-27 09:09:29 av Mikael Nilsson