Senaste nytt från styrelsen, maj 2023

Här kommer en rapport från senaste styrelsemötet den 15 maj

Funktionärsinsatser och höstens arrangemang

Under hösten har SSK tre egna arrangemang, en dubbeltävling i augusti tillsammans med Hellas, U-seriens regionfinal samt traditionsenliga Höstlunken. Dessutom kommer klubben att ställa upp som funktionärer på två löplopp, både Midnattsloppet (19 aug) och ett nytt traillopp i Paradiset (16 sept). 

De arrangemang vi gör drar in viktiga pengar till klubben för att kunna hålla medlemsavgifter låga och slippa sälja bingolotter, korvar och julgranar. Bara på löploppen kommer vi tjäna minst 25 000 kr. Det brukar också vara riktigt roligt att vara med! Alla i klubben behöver hjälpa till, boka gärna in datumen redan nu. Mer information om funktionärsinsatserna dyker upp inom kort här på hemsidan och anmälan sker via Eventors klubbaktiviteter. 

Dialog med Huddinge kommun

Klubben tar nya initiativ för en bra dialog med Huddinge kommun. Goda relationer är viktigt för att kunna driva vår verksamhet, både tillstånd för att arrangera tävlingar i kommunens olika skogar och få ekonomiskt stöd. Ordförande Mats har deltagit i möte med kommunen och kommer fortsätta bygga relationerna.

O-Ringen 2027

Ett O-Ringen i Stockholm 2027 kommer allt närmare ett beslut. Snättringe är tillsvidare med i arbetsgruppen och innan sommaren kommer klubben behöva ta ett definitivt beslut om att delta som arrangör. Klubben förbinder sig inte till en bestämd arbetsinsats utan det kommer att bygga på engagemang bland medlemmarna. Om SSK väljer att inte delta i O-Ringen kommer klubben ändå behöva hjälpa till att arrangera fler av distriktets ordinarie tävlingar under 2027. Styrelsen kommer att bereda frågan om O-Ringen, väga för- och nackdelar och samråda med berörda kommitteér. 

Uppdatering av dokument

Arbetet med att revidera klubbens styrdokument fortgår, nu har både klubbens policy och krishanteringsplan uppdaterats. Bland annat har vi en tydligare rutin för "kvar i skogen" både för träningar och tävlingar där klubben är arrangör. 

 


Är du mer intresserad eller har du något som styrelsen borde ta upp? Hör av dig till någon av oss. Du hittar kontaktuppgifter här: https://snattringesk.se/styrelser-och- kommitteer

/Hälsningar Styrelsen

Uppdaterad senast: 2023-05-30 22:16:15 av Mats Bern

Skapad: 2023-05-30 13:27:58 av Klubbinloggning SSK