Klubbens regler för tävlingar, läger och ranking 2021

Regler för kostnadstäckning vid tävlingar och läger

Enligt SOFT tävlingsregler krävs medlemskap i orienteringsklubb för deltagande i tävlingsklass. Detta gäller inte för deltagande i ”Öppna klasser”.

Klubben subventionerar kostnaderna för läger och tävlingar utanför distriktet. Detta hanteras av respektive kommitté inom gällande budgetram. Styrelsen kan därutöver i enskilda fall ta beslut efter föreslagen kostnadskalkyl.

Undantag från nedanstående regler kan beslutas av styrelsen

Individuella tävlingar och stafetter i allmänhet

1. För att få tävla som medlem i Snättringe SK krävs att du har betalat medlemsavgift och att du bär Snättringe SK:s klubbdräkt vid tävlingstillfället.

2. Alla medlemmar får startavgiften betald för tävlingar som finns på eventor (inklusive hyra för stämplingsenheter till EMIT/SI och motsvarande stämplingssystem vid behov) utom för närtävlingar, klubbaktiviteter eller O-Ringen. För O-Ringen ansvarar du själv för anmälan och betalning. De klubbmedlemmar som regelbundet tävlar bör införskaffa en personlig SI-pinne.

3. Du blir återbetalningsskyldig för det som faktureras klubben om du inte kommer till start. Detta gäller även vid sjukdom.

4. Eventuell efteranmälningsavgift som klubben betalar arrangören, faktureras i sin tur den tävlande av Snättringe SK.

5. För individuella utländska tävlingar ansvarar du själv för anmälan och betalning. Startavgiften ersätts inte av Snättringe SK, om det inte är ett planerat träningsläger.

6. Om du är sjuk eller av annan anledning inte deltar vid kurser, läger, resor eller motsvarande som du har anmält dig till, blir du skyldig att betala kostnaden motsvarande deltagar- /anmälningsavgiften eller den faktiska kostnad som klubben har.

Resor till och från tävlingar och läger

Säkerhet och resandets påverkan på klimat och miljö behöver beaktas. Samåkning uppmuntras och som rekommendation vid individuellt organiserad samordning gäller att passageraren kommer överens om ersättningen med föraren man åker med. Vid längre bilresor rekommenderas att förare och medpassagerare gemensamt planerar färden avseende pauser och chaufförsbyten. Det är viktigt att den som är chaufför är utvilad.

SM-tävlingar

Den som representerar Snättringe SK vid SM-tävlingar skall vara en väl etablerad elitlöpare som tränar och tävlar på en hög nivå och har som mål att tillhöra distriktets bättre elitlöpare. Deltagare i SM-stafetten ska vara en väl etablerad löpare som tränar och tävlar på en hög nivå.

Klubbens styrelse tillsammans med klubbens elitkontakt skall oavsett tävlingsklass godkänna att löparen anmäls.

Klubbmedlemmar, seniorer, juniorer och ungdomar som uppfyller ovan nämnda krav för att delta har även rätt till kostnadsersättning enligt nedan.

Rese- och logikostnader

Alla resor till SM avstäms med Elitansvarig och träningskommitténs utsedde representant. En deltagaravgift tas ut av samtliga deltagare, både löpare och ledare. På aktiviter där det saknas möjlighet för ledare att utföra egna aktiviteter ska ledare ej betala deltagaravgift.

För resa med bil utgår milersättning med motsvarande RSV’s skattefria belopp (för närvarande 18,50 kr/mil) till föraren. Snättringelöpare som samåker med klubbkamrat betalar inget till föraren. Vid samåkning med annan klubb betalar Snättringelöpare ersättning till föraren enligt den klubbens regler. Snättringe SK ersätter kostnaden.

För resa med allmänna kommunikationer utgår ersättning motsvarande kostnaderna mot inlämnade biljetter och kvitton.

Logi direkt före, och vid behov efter, SM-tävling betalas av klubben. Nätter mellan tävlingar ersätts om hemresa blir dyrare än övernattning. Standard ska hållas på ekonomisk nivå, vägledande är moderna vandrarhem. Om möjligt ska klubben faktureras av logistället/hotellet.

Kostnader för mat ersätts normalt inte om maten inte ingår i anmälningsavgiften (motsvarande fältmåltider) eller i logikostnaden som hotellfrukost.

Värdetävlingar och läger

Generellt gäller att ersättning kan utgå för avgifter, resa och logi till läger och tävlingar förutsatt att aktiviteten är sanktionerad och godkänd av kommittéer eller styrelsen.

En deltagaravgift tas ut av samtliga deltagare, både löpare och ledare. På aktivitet där det saknas möjlighet för ledare att utföra egna aktiviteter ska ledare ej betala deltagaravgift.

Aktuella aktiviteter kan vara: Läger anordnade av StOF eller SOFT, Swedish League eller motsvarande, andra större mästerskap samt andra tävlingar som anses motiverade.

Rankingavgifter

Klubben betalar rankingavgiften för rankade klubbmedlemmar som avser att delta i elitklass. Den som önskar ranka sig ska själv lämna faktura eller kvitto på betalningen till kassören.

Reglerna för läger, tävlingar och ranking är fastställda av styrelsen 2020-04-01 och gäller till nytt beslut fattas i styrelsen.

Uppdaterad senast: 2021-02-07 19:49:58 av Patrik Äppelgran

Skapad: 2015-04-26 17:23:37 av Mikael Nilsson