Klubbens regler för tävlingar, läger och ranking 2014

Regler för kostnadstäckning vid tävlingar och läger

Enligt SOFT tävlingsregler krävs medlemskap i orienteringsklubb för deltagande i tävlingsklass. Detta gäller inte för deltagande i "Öppna klasser". 

Undantag från nedan regler kan beslutas av styrelsen.

Individuella tävlingar och stafetter i allmänhet

  1. För att få tävla som medlem i Snättringe SK krävs att du har betalat medlemsavgift och att du bär godkänd klubbdräkt vid tävlingstillfället.
  2. Alla medlemmar får startavgiften betald (inklusive hyra stämplingsenheter till EMIT/SI och motsvarande stämplingssystem vid behov) utom till sommartävlingar. De klubbmedlemmar som regelbundet tävlar bör införskaffa en personlig SI-pinne.
  3. Som sommartävlingar räknas tävlingar under tiden 15 juni – 31 juli. Gäller även Öppna banor och direktanmälan.
  4. Du blir återbetalningsskyldig för det som faktureras klubben om du inte kommer till start. Detta gäller även vid sjukdom.
  5. Eventuell efteranmälningsavgift som klubben betalar arrangören, faktureras i sin tur den tävlande av Snättringe SK.
  6. För individuella utländska tävlingar ansvarar du själv för anmälan och betalning. Startavgiften ersätts inte av Snättringe SK.
  7. Om du är sjuk eller av annan anledning inte deltar vid kurser, läger, resor eller motsvarande som du har anmält dig till, blir du skyldig att betala kostnaden motsvarande deltagar- /anmälningsavgiften eller den faktiska kostnad som klubben har.

 

Resor till och från tävlingar och läger

Som rekommendation gäller att passageraren kommer överens om ersättningen med föraren man åker med.

SM-tävlingar

Den som representerar Snättringe SK vid SM-tävlingar skall vara en väl etablerad elitlöpare som tränar och tävlar på en hög nivå och har som mål att tillhöra distriktets bättre elitlöpare.

Klubbens styrelse tillsammans med klubbens elitkontakt skall godkänna att löparen anmäls oavsett tävlingsklass.

Klubbmedlemmar, seniorer, juniorer och ungdomar som uppfyller ovan nämnda krav för att delta har även rätt till kostnadsersättning enligt nedan.

Rese och logikostnader

Alla resor till SM avstäms med Elitansvarig och träningskommitténs utsedde representant.

För resa med bil utgår milersättning med motsvarande RSV’s skattefria belopp (för närvarande 18,50 kr/mil) till föraren. Snättringelöpare som samåker med klubbkamrat betalar inget till föraren. Vid samåkning med annan klubb betalar Snättringelöpare ersättning till föraren enligt den klubbens regler. Snättringe SK ersätter kostnaden.

För resa med allmänna kommunikationer utgår ersättning motsvarande kostnaderna mot inlämnade biljetter och kvitton.

Logi direkt före, och vid behov efter, SM-tävling betalas av klubben. Nätter mellan tävlingar ersätts om hemresa blir dyrare än övernattning. Standard ska hållas på ekonomisk nivå, vägledande är moderna vandrarhem. Om möjligt ska klubben faktureras av logistället/hotellet.

Kostnader för mat ersätts normalt inte om det inte ingår i anmälningsavgiften (motsvarande fält eller kamratmåltider) eller t.ex. hotellfrukost.

Prestigetävlingar och läger

Generellt gäller att ersättning kan utgå för avgifter, resa och logi till läger och tävlingar förutsatt att aktiviteten är sanktionerad och godkänd av kommittéer eller styrelsen.

I de fall ersättning utgår sker det enligt samma regler som för SM. I vissa fall kan en deltagaravgift tas ut.

Aktuella aktiviteter kan vara: Läger anordnade av StOF eller SOFT, Swedish League eller motsvarande, andra större mästerskap samt andra tävlingar som anses motiverade.

Rankingavgifter

Klubben betalar rankingavgiften för rankade klubbmedlemmar som avser att delta i elitklass. Den som önskar ranka sig ska själv lämna inbetalningskort eller kvitto på betalningen till kassören.

Uppdaterad senast: 2015-11-03 16:31:40 av Mikael Nilsson

Skapad: 2015-04-26 17:23:37 av Mikael Nilsson